Polityka prywatności

zgodnie-z-bhp-pl-podstrona-polityka-prywatnosci-01

Polityka prywatności

  1. Respektując ustawę o ochronie danych osobowych jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa pozyskanych danych osobowych. Wszyscy koordynatorzy Projektu Zgodnie Z BHP są przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Projektu Zgodnie z BHP.

 

  1. Na potrzeby prowadzenia Projektu Zgodnie Z BHP zbieramy następujące dane:

– imię i nazwisko

– nazwa firmy

– adres siedziby firmy

– numer telefonu

– adres mailowy

– logotyp firmy

 

Te dane są nam potrzebne do utworzenia pełnej wizytówki Lokalnego Partnera.

Wizytówka promocyjna działa na zasadach wywiadowni gospodarczej.

 

  1. Po wykupieniu pełnej wizytówki, usuwamy z naszej bazy dane dotyczące Lokalnych Partnerów. Pozostaje jedynie dokument księgowy w postaci faktury VAT. Faktura jest przechowywana zgodnie z przepisami art. 112 i 112a ustawy o VAT.

 

  1. Na potrzeby wystawienia Certyfikatu Zgodnie Z BHP zbierane są następujące dane:

– imię i nazwisko

– nazwa firmy

– adres siedziby firmy

 

Dane te są potrzebne do wystawienia Certyfikatu Zgodnie z BHP oraz jego wysyłki na wskazany przez certyfikowanego adres pocztowy.

Po wystawieniu i wysłaniu Certyfikatu Zgodnie Z BHP wszelkie dane firm certyfikowanych są usuwane z bazy danych.

 

  1. Na potrzeby przeprowadzenia audytu BHP zbieramy następujące dane:

– imię i nazwisko

– nazwa firmy

– adres siedziby firmy

– numer telefonu

– adres mailowy

 

Dane te są potrzebne do przeprowadzenia audytu BHP w celu wystawienia Certyfikatu. Po przeprowadzonym audycie wszelkie dane są usuwane z bazy danych.

 

  1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r ( Dz. U. Z 2014r poz. 1182, 1662) każdy kto wyraził zgodę na administrowanie jego danymi ma prawo do poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prosimy przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres: biuro@rejestrwypadkow

 

  1. Żadnych dane nie są udostępniane osobom trzecim.

 

  1. Na stronie internetowej www.zgodniezbhp.pl mogą znajdować się łącza do stron internetowych. Administrator danych nie ma kontroli nad tymi stronami. Decydując się na skorzystanie z któregoś z łączy internetowych widocznych na stronie zgodniezbhp.pl, użytkownik powinien mieć świadomość, że musi zapoznać się z polityką prywatności i warunkami świadczenia usługi przez podmioty odpowiedzialne za strony internetowe do których prowadzą łącza.