Certyfikowane firmy

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej

Gminne Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury działa od 2016 roku. Zaspokaja potrzeby mieszkańców o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym. Głównym celem działania instytucji jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze a także promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania. Gminne Centrum Kultury zaspokaja potrzeby czytelnicze mieszkańców i działa na rzecz promocji czytelnictwa (gromadząc, opracowując i udostępniając zbiory materiały biblioteczne w ramach biblioteki w Jerzmanowej i filii w Jaczowie).